Имате дете – вземете го с вас на Узанската поляна! Ние сме подготвили за него много игри, приложни занимания и горски приключения. ДЕТСКИЯТ ЦЕНТЪР на УзанаПолянаФест тази година несъмнено ще е най-пъстрото място на Узанската поляна – интересен и интригуващ с разнообразните си предложения. Активностите, които сме подготвили за малките посетители на фестивала имат за цел не само да ги забавляват, а и да ги стимулират да мислят за околната среда по нов и устойчив начин. УзанаПолянаФест ще ви запознае и с най-иновативните методи за зелено образование, а именно тези, които възпитават не само любов към природата, а и критично мислене и творчески подход към разрешаването на проблемите.

За повече информация вижте Програмата на ДЕТСКИ ЦЕНТЪР тук.