За нас

УзанаПолянаФест 2014 се организира от Фондация "ТАЙМ Екопроекти" с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Община Габрово.
 • УзанаПолянаФест 2013 - назад към природата "Има едно място в страната, където времето спира... хората се опияняват от ароматите на прясно изпечен хляб и стотици билки..." Иван Иванов, www.standartnews.com
 • УзанаПолянаФест 2012 – експлозия от емоции: „... беше толкова хубаво, че в неделя успяхме да измислим нова болест - постузанска депресия...” www.sever.bg
 • УзанаПолянаФест 2012 – градеж с устойчиви мечти: “...в софийските ателиета децата основно правят молове, а тук мислеха за града на бъдещето...” Миглена Герасимова
 • УзанаПолянаФест 2012 – приказка за разказване: „...най-хубавото от всичко бе отношението на хората. Те бяха предимно млади, добри, с разбиране за света, което би могло да го промени и запази за бъдещите поколения...” Александър Македонски
 • УзанаПолянаФест 2012 – огън, въздух, земя, вода „Петият елемент – това си ти и твоето малко обещание за нашето зелено бъдеще!”

УзанаПолянаФест е ИЗЛОЖЕНИЕ на:

 • добри еко-практики
 • успешни био-продукти
 • свежи зелени идеи
 • иновативни технологии
 • устойчиви арт-инициативи

УзанаПолянаФест е ЖИВА МРЕЖА от:

 • успешни еко проекти
 • социaлно отговорни бизнес инициативи
 • дискусии и семинари
 • творчески работилници
 • презентации и перформънси
 • съмишленици

УзанаПолянаФест е ФОРУМ за:

 • отговорното отношение към природата
 • здравословния начин на живот
 • връзката между устойчивото развитие и изкуствата

МИСИЯ

Чрез УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ се стремим да стимулираме интелигентно отношение към ресурсите на страната ни в контекста на световните предизвикателства пред човечеството. Вярваме, че това може да стане чрез използване на алтернативни източници на енергия, опазване на биоразнообразието, съхраняване на почвите и борба с ерозията, подпомагане на устойчивия туризъм, мерки за смекчаване на последствията от климатичните промени.

ЦЕЛИ

Целта на УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и управлението на околната среда.

Провокираме дискусии, стимулиращи по-широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално ниво. Чрез дебати се стремим да вдъхновяваме към действие за промяна на нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда.

УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване.

ИСТОРИЯ

Фестивалът стартира през 2011 г. с цел да представи накуп всички уникални хора и техните инициативи, подкрепени от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд в България за петте години на съществуването й.

Между 13 и 15 юли 2012 г. се проведе второто издание на УзанаПолянаФест, което отново бе реализирано с финансовата подкрепа на ПМП на ГЕФ, Община Габрово, МОСВ, Обществен дарителски фонд - Габрово, Фондация ‘’Работилница за граждански инициативи’’ и Фондация "Америка за България”. На събитието се представиха 40 проекта, съфинансирани от ПМП на ГЕФ.  Допълнително бяха привлечени още 20 еко-организации, които участваха в дискусии за опазване на околната среда или проведоха арт-ателиета. УзанаПолянаФест 2012 беше посетен от над 2500 души.

Около 3000 привърженици на зелените идеи и 90 различни организации, фирми и артисти обмениха идеи и добри практики на УзанаПолянаФест 2013. Станалото традиционно трето издание на фестивала се състоя между 12 и 14 юли на Узанската поляна край Габрово. Темата на изданието на фестивала през 2013 беше екологичната интелигентност и как да възпитаваме интелигентно отношение към природата и ресурсите, които тя ни предлага.

УзанаПолянаФест 2014 ще се реализира между 18 и 20 юли с финансовата подкрепа на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Министерство на околната среда и водите и Община Габрово.

ФЕСТИВАЛЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ:

 • Инициативни предприемачи с отговорно отношение към природата, природните ресурси и хората.

 • Производители на биологично сертифицирани и чисти продукти.

 • Организации и фирми, предлагащи услуги за природосъобразен начин на живот.

 • Артисти, чието творчество е вдъхновено от правилното общуване с околната среда.

 • Потребители с осъзнато поведение към екологичните проблемите и промени в света.

 • Бизнеси в областта на еко-туризма, културния и селския туризъм.

 • Семейства или групи хора, залагащи на хармоничното общуване чрез спорта на открито.

 • Институции и организации, които се грижат за опазване на биологичното разнообразие в страната ни, насърчават използването на алтернативна енегрия, търсят начини за смекчаване на последствията от климатичните промени, работят в сферата на неформалното образование и екологичната интелигентност.

Всички права запазени © 2014 Узана Поляна Фест