Галерия 2012

Между 13 и 15 юли 2012 г. се проведе второто издание на УзанаПолянаФест, което отново бе реализирано с финансовата подкрепа на ПМП на ГЕФ, Община Габрово, МОСВ, Обществен дарителски фонд - Габрово, Фондация ‘’Работилница за граждански инициативи’’ и Фондация "Америка за България”. На събитието се представиха 40 проекта, съфинансирани от ПМП на ГЕФ.  Допълнително бяха привлечени още 20 еко-организации, които участваха в дискусии за опазване на околната среда или проведоха арт-ателиета. УзанаПолянаФест 2012 беше посетен от над 2500 души.
Всички права запазени © 2014 Узана Поляна Фест