Транспорт

Автобусите тръгват от автогара Габрово и имат междинна спирка пред Община Габрово

18.07.2014

Автобусите тръгват от Автогара Габрово                       Автобусите тръгват от входа на Фестивалното градче на обръщалото


 

Габрово - Узана

Узана – Габрово

15:30 – 16:15 (30 местен автобус)

17:00 – 17:45 (30 местен автобус)

16:15 – 17:00 (18 местен автобус)

 

18:00 – 18:45 (30 местен автобус)

22:00 – 22:45 (18 местен автобус)

 

23:30 – 00:15 (30 местен автобус)

 


 19.07.2014

Автобусите тръгват от Автогара Габрово                       Автобусите тръгват от входа на Фестивалното градче на обръщалото


 

Габрово - Узана

Узана – Габрово

09:00 - 09:45 - има градски автобус

10:00 – 10:45 - има градски автобус

09:15 – 10:00 (18 местен автобус)

10:30 – 11:15 (18 местен автобус)

10:00 – 10:45 (30 местен автобус)

11:00 – 11:45 (30 местен автобус)

11:30 – 12:15 (18 местен автобус)

13:00 – 13:45 (18 местен автобус)

12:00 – 12:45 (30 местен автобус)

 

 

15:00 - 15:45 – има градски автобус.

16:00 - 16:45 - има градски автобус

16:00 – 16:45 (18 местен автобус)

16:30 – 17:15 (30 местен автобус)

17:30 – 18:15 (30 местен автобус)

17:30 – 18:15 (18 местен автобус)

18:30 – 19:15 (18 местен автобус)

18:30 – 19:15 (30 местен   автобус)

19:30 – 20:15 (30 местен автобус)

22:00 – 22:45 (18 местен автобус)

 

23:30 – 00:15 (30 местен автобус)

 


20.07.2014

Автобусите тръгват от Автогара Габрово                       Автобусите тръгват от входа на Фестивалното градче на обръщалото


 

Габрово - Узана

Узана – Габрово

09:00 - 09:45 – има градски автобус

10:00 – 10:45 – има градски автобус

10:00 – 10:45 (30 местен автобус)

 

10:30 – 11:15 (18 местен автобус)

14:30 – 15:15 (30 местен автобус)

15:00 - 15:45 – има градски автобус.

16:00 - 16:45 - има градски автобус

 

 

 

 

Всички права запазени © 2014 Узана Поляна Фест