ЛЯТНА АКАДЕМИЯ „ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО”

УзанаПолянаФест 2014 се организира от Фондация "ТАЙМ Екопроекти" с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Община Габрово.
Конкурс „На какво ни учи природата?”

Тема

Участието в конкурса става, чрез изпращане на есе на тема „На какво ни учи природата?”. Развитието на темата трябва да включва отговора на този въпрос, както и разсъждения по един или повече от следните под-въпроси:

 • Това е добре за мен, защото ...
 • Това е добре за тези около мен, защото ...
 • Това е добре за мястото ми в света, защото ...
 • Това ме вдъхновява, защото ...

Есето може да съдържа до 1000 думи, като може да се представят и допълнителни аудио-визуални материали.

Есетата изпращайте на имейл: , като в полето тема отбележете: конкурс „На какво ни учи природата?”.

Участници

Конкурсът се провежда в следните категории:

 • За ученици от 10 до 12 клас;
 • За студенти.

Моля изпратете ни и следната информация:

 • В коя категория кандидатствате;
 • Навършени години;
 • Учебно заведение – име и населено място;
 • Трите имена;
 • Точен адрес;
 • Мобилен или друг телефон за връзка;
 • E-mail адрес.

Срокове

СРОК за ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 1 (УЧЕНИЦИ): Есетата трябва да изпратите до 1 юни 2013 г.

СРОК за ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2 (СТУДЕНТИ): Есетата трябва да изпратите до 10 юли 2013 г. 

Печелившите ще бъдат обявени на сайта.

Награда

Наградата е участие в Лятна академия „Обучение за бъдещето”, която се провежда на палатков лагер „Магията на Витата стена”, . За всяка от категориите има по 15 места. Лятната академия включва презентации, дискусии, излети сред природата, образователни игри и разработване на собствени проекти по темите екологично образование и устойчиво развитие. Спи се на напълно оборудвани палатки (дюшеци, чаршафи, одеала, възглавници), храната е разнообразна и се приготвя всекидневно на място, има мъжка и женска бани и тоалетни. Лагерът е снабден с ток и вода.

Дни на провеждане

Лятна академия за ученици: 1 – 5 юли (пътува се на 30 юни и 5 юли).

Лятна академия за студенти: 29 юли – 2 август (пътува се на 28 юли и 2 август).

Всички права запазени © 2014 Узана Поляна Фест