Галерия 2013

УзанаПолянаФест 2014 се организира от Фондация "ТАЙМ Екопроекти" с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Община Габрово.
Около 3000 привърженици на зелените идеи и 90 различни организации, фирми и артисти обмениха идеи и добри практики на УзанаПолянаФест 2013. Станалото традиционно трето издание на фестивала се състоя между 12 и 14 юли на Узанската поляна край Габрово. Официалният старт на събитието беше в петък, последван от демонстрационно освобождаване на птици - излекувани три керкенеза и един мишелов. УзанаПолянаФест създаде една цялостна визия за устойчив и здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата и творческото себеизразяване. Темата на изданието на фестивала през 2013 беше екологичната интелигентност и как да възпитаваме интелигентно отношение към природата и ресурсите, които тя ни предлага.
Всички права запазени © 2014 Узана Поляна Фест