На УзанаПолянаФест 2013 ви очакват невероятни Еко-академични хоризонти. В нашата ЕКО АКАДЕМИЯ ще можете да добиете знания и то съвсем практически - в областта на опазването на околната среда и природосъобразния начин на живот. Редица неправителствени организации ще представят на Узанската поляна своите разнообразни и иновативни проекти в областта на устойчивото развитие, корпоративно социалната отговорност и възможностите за активно учене. Ще научите всичко за доброволните емисионни пазари и мерките за намаляване на въглеродния отпечатък, за това как можете да компостирате с червеи и бактерии на двора или вкъщи.

За повече информация вижте Програмата на ЕКО АКАДЕМИЯ тук.