УзанаПолянаФест стана част от първата “Онлайн енциклопедия на Габрово”, утвърждавайки значението на зелените идеи и екологичните иновации за региона.

Read more