Всичко тръгна от една зелена идея и ето, че тя реши да действа. Фестивалът ни порасна и се осъзна. Осмисли силата да променя нагласи и да създава вълнуващо пространство за споделяне, но също и отговорността си да показва новите възможности и да умножава добрите зелени идеи.

Единственото сигурно нещо в света е промяната. Природата е в непрекъснато движение. Животът е движение. И ние тръгваме на път! За да потърсим нови предизвикателства и да открием нови провокации! За да се срещнем с Вас по другите поляни на България :)

Желанието ни е през 2016 г. да Ви предложим едно още по-вдъхновяващо и устойчиво събитие на нова фестивална поляна, която ЗаЕдно да превърнем в оазис от доброта, любов и хармония. Затова тази година ще се посветим на целта си, а познатият ни фестивал през 2015 г. ще се случи в няколко малки празника, а не наведнъж. (скоро информация и за тях)

Сътрудничеството е естественият ред в природата. Затова и ние, екипът на фестивала, искаме ЗаЕдно с всички Вас приятели, съмишленици, участници и посетители на УзанаПолянаФест, в едно плодотворно сътрудничество през следващите месеци да подготвим почвата и да засеем семето на новото приключение ПолянаФест – ЗаЕдно с ПриРодата.

Очакваме Вашите идеи и предложения накъде да поемем на uzanapolyanafest@gmail.com.

До нови срещи на нова ПОЛЯНА!