Презентацията на Филка Секулова „Устойчиво развитие и екология в икономиката - тавтология или реалност?” ще бъде от Голямата сцена на УзанаПолянаФест на 19 юли от 19.30 часа. От нея ще научим повече за връзката между личното удовлетворение и доходите, както и за мястото на де-растежа, сравнявайки опита от България и Испания.

Филка Секулова преподава в Свободния университет в Барселона алтернативи в икономиката. Тя има докторска степен по екологична икономика със специализация по въпросите на щастието и изменението на климата. В момента работи по изследване на факторите на успех на инициативите на организациите на общността. Изследователските й интереси са центрирани около икономика на щастието, приходи и де-растеж (degrowth).