Всичко тръгна от една зелена идея и ето, че тя реши да действа. Фестивалът ни порасна и се осъзна. Осмисли силата да променя нагласи и да създава вълнуващо пространство за споделяне, но също и отговорността си да показва новите възможности и да умножава добрите зелени идеи. Единственото сигурно нещо в света е промяната. Природата е в непрекъснато движение. Животът е движение. И ние тръгваме на път! …

Read more